17-10-2021 10.00 uur Mevr. K. Koppenaal

print

Intochtslied: Psalm 16: 1 en 3

Stil gebed, votum en groet

Gebed van toenadering

Zingen: Gezang 1: 1, 2 en 4 God heeft het eerste woord

Tien woorden

Zingen: Psalm 139: 1 en 2 Heer die mij ziet zoals ik ben

Gebed voor de opening van de Schrift

Kinderlied: EB 170 – kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Johannes 5:1-18

Zingen: Gezang 487:1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Verkondiging - Gezien

(Titel: Gezien. Door: Foke Stribos. Hangt in: Stiltecentrum van Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis)

Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4 uit De Nieuwe Psalmberijming
 
1. Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde
de hemel en de aarde.
 
2. Hij laat je voeten veilig gaan.
Als jij obstakels ziet:
je helper sluimert niet.
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan
en laat zijn steun ervaren.
Hij zal zijn volk bewaren.
 
4. De HEER bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal
bewaard zijn, overal.
Waar je ook komt of waar je gaat –
voor nu en na dit leven
zal Hij bescherming geven.
 
Geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel
Zingen: Gezang 457: 4  Heilig, heilig, heilig
 
Dienst van de gebeden
Danken en voorbede afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Slotlied: EB Lied 203: 1, 3 en 4 Genade zo oneindig groot
 
Zegenbede