10-01-2021 10.00 uur Ds. G. v.d. Linden

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 111 : 1
 • Stil gebed, votum en groet.
 • Zingen: Psalm 111 : 2
 • Gebod
 • Zingen: Gezang 396 : 3 en 4 (melodie Psalm 134)

-Gebed om de Heilige Geest

 • Schriftlezing: Psalm 1
 • Zingen: Psalm 1 : 1
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 429 : 2 en 3
 • Dankzegging en voorbede

-Slotlied: Gezang 257

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven