18 oktober: 10.00 uur Ds. W.P. van der Aa

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 8 : 1
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 8 : 5

Lezing van de wet en de samenvatting
Zingen: Gezang 48 : 6

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Schriftlezing: Matth. 6 : 24 -34
Zingen: Psalm 63 : 3

Verkondiging “Wees niet bezorgd”
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 448 : 2

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gezang 429 : 1 en 2

Zegen: Amen, amen, amen

Inzameling van de gaven