20-09 10:00u ds. D. Groenendijk

Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 105 : 1
Stil gebed, votum en groet
Gebed van toenadering

Leefregel Galaten 5 : 22 – 23
Zingen: EB lied 302 : 4

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Schriftlezing: Jozua 3
Zingen: Gezang 429 : 1

Verkondiging Wie is jouw navigator
Meditatief orgelspel
Zingen: EB lied 343 : 3

Toebereiden tafel
Apostolische Geloofsbelijdenis
Inleiding op het Heilig Avondmaal
Gebed
Nodiging
Dankzegging na het Avondmaal

Dankgebed en voorbeden

Zingen: EB lied 170

Zegen: Amen, amen, amen

Inzameling van de gaven