13-09 10:00u drs. A. Kornaat

Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 328 : 1
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 34 : 7

Wet en samenvatting
Zingen: Psalm 37 : 10

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Kinderlied EB 433
Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Psalm 31
Zingen: Psalm 31 : 6

Verkondiging Een gebed in nood
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 401 : 1

Dienst der gebeden

Zingen: Gezang 431 : 6 en 7

Zegen: Amen, amen, amen

Inzameling van de gaven