06-09 10:00u Dhr. Van der Veer

Zondag 6 september 2020
10.00 uur Dhr. Mar van der Veer

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 147 : 1
Stil gebed, votum en groet
Zingen: EB lied 168 : 1
Woorden bij de symbolische schikking
Zingen: Gezang 479 : 4
Schuldbelijdenis
Zingen: Gezang 460 : 1
Tien geboden
Zingen: EB lied 205 : 1
Gebed om de verlichting van de Heilige Geest
Schriftlezing: Prediker 3 : 9 - 22
Zingen: Gezang 287 : 1 en 3
Schriftlezing: Romeinen 12 : 9 -21
Zingen: EB lied 91 : 1
Verkondiging “Het goede leven”
Meditatief orgelspel
Zingen: EB lied 7a : 1
Dankgebed en voorbede, stil gebed, samen bidden we Onze Vader
Zingen: Gezang 434 : 1 en 4
Zegen: Amen, amen, amen
Inzameling van de gaven