02-08-2020 10.00 uur Ds. B. van Ginhoven

Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 457 : 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Gezang 457 : 3 en 4

Woorden van genade en een richtlijn in ons leven
Zingen: Gezang 21 : 1 en 2

Gebed van toenadering

Kinderlied EB 459 : 1

Schriftlezing: Jesaja 55 : 6 – 13
Zingen: Gezang 479 : 1 en 2
Schriftlezing: Matth. 13 : 1 – 9 en 18 – 23
Zingen: Gezang 479 : 3 en 4

Verkondiging Zaaien op Gods akker
Meditatief orgelspel
Zingen: EB lied 377 : 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbede, stil gebed, samen bidden we Onze Vader

Zingen: EB lied 233 : 1, 2 en 5

Zegen: Amen, amen, amen