Zondag 28 juni Ds. J. Smink

Inleidend Orgelspel

Welkom en Mededelingen

Aanvangspsalm                                Psalm 33 vers 1 en 2

Stil gebed/Votum en Groet                          

Zingen                                                                       Psalm 33 vers 5 en 7

Inleiding op de dienst

Zingen                                                           Lied 382 vers 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)

Woorden voor het leven

Zingen                                                                       Gezang 446 vers 1, 2, 3 en 4

Morgengebed

Zingen                                                                       Lied 203 vers 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)

Schriftlezing                                      Johannes 16 vers 12-15

Handelingen 4 vers 32-39

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’

 

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen 35en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.

Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent. Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.

Zingen                                                                       Psalm 119 vers 12, 13 en 14

Verkondiging                                   

Zingen                                                                       Gezang 481 vers 1 en 3

Dankgebed en Voorbeden | Onze Vader

Kollekte

Slotzang                                                        Gezang 21 vers 3 en 7

Zegenbede

Gezongen Amen

Uitleidend orgelspel