21 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Dhr. L.M. van der Werf ivm afzegging Kand. Slabbekoorn

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 96 : 1 en 3
Stil gebed, votum en groet
Aanvangstekst: Heidelbergse Cath. zondag 18
Zingen: Psalm 47 : 1 en 2

Gebed om de opening van het woord

Schriftlezing: Lukas 24 : 50 – 53 en Hand. 1 : 1 - 12
Zingen: Lied 73 : 2 en 3 (A.F. Troost melodie Psalm 6)

2. Nu zijt Gij opgevaren, /staan wij omhoog te staren
en vragen waar Gij blijft. / Heer, laat ons niet als wezen,
zend Hem die ons leert lezen, / de woorden die Gij schrijft.

3. Wolk boven onze hoofden, / ontsteek wat Gij beloofde:
het vuur dat ons geleidt! / Zet ons in lichterlaaie,
laat Hem ons hart doorwaaien / die troost en voor ons pleit.

Schriftlezing: Psalm 47
Zingen: Gezang 234 : 1 en 2

Overdenking
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 229 : 1, 3 en 5

Geloofsbelijdenis EB 274A

Dankgebed, voorbede en gezamenlijk Onze Vader

Zingen: Gezang 476 : 4 en 5
Zegen: Amen, Amen, Amen.