24 mei 10.00 uur Ds. W. Markus

Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 231 : 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 68 : 7
Gods wil voor ons leven
Zingen: Gezang 437

Gebed om de opening van het woord

Schriftlezing: Hebr. 13 : 18 – 21 en Jes. 53 : 1 - 5
Zingen: Gezang 477 : 2

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: EB lied 125

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 121 : 4
Zegen: Amen, Amen, Amen.