13-10-2019 10.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn

print

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 92 : 1 en 2

Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 92 : 3, 7 en 8
Tien Woorden
Zingen: Gezang 473 : 1, 2, 3, 6 en 7

Gebed om de opening van het Woord

Kinderlied: EB 168: 1, 2, 3, 4 en 7
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Exodus 20 : 8 -11
Zingen: Gezang 1

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 242 : 1, 3, 6 en 7
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 300 : 1, 2 en 6
Zegen: Amen, amen, amen