19-05-2019 10.00 uur Ds. H. Catsburg

Zondag 19 mei 2019
10.00 uur Ds. H. Catsburg

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gezang 219 : 1 en 6
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 75 : 1 en 7
Geboden: Kol. 3
Zingen: Gezang 217 : 1 en 2
Gebed om de opening van het Woord

Kinderlied: EB lied 188 2x
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Exodus 3 : 1 – 12a
Schriftlezing: Matth. 28 : 11 – 20
Zingen: Psalm 46 : 2 en 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 229 : 4 en 5
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, samen bidden Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 111 : 1 en 2
Zegen: Amen, amen, amen