22-09-2019 10.00 uur Ds. C. Bijman

Welkom en mededelingen
Gedenkmoment
Zingen: EB lied 226 : 1

Stil gebed, votum en groet
Zingen: Gezang 318 : 10
Woorden bij de schikking
Zingen: Gezang 479 : 3

Wetslezing
Zingen: Psalm 78 : 2

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: EB 459 : 1
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: 1 Kon. 18 : 1- 16
Zingen: Psalm 103 : 3 en 7

Verkondiging 1. Kon. 18 : 7a
Meditatief orgelspel
Zingen: Psalm 25 : 6
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 16
Zegen: Amen, amen, amen