24-11-2019 10.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn Eeuwigheidszondag

• welkom en mededelingen
• zingen Psalm 84: 1,2
• stil gebed
• votum en groet
• zingen Gezang 288 : 1
• woorden bij de schikking
• zingen Gezang 288 : 2
• de Bergrede
• zingen Gezang 280
• gebed om de opening van het Woord
• kinderlied ELB 170
• Schriftlezing Johannes 11:1-46 (HSV)
• zingen Psalm 121 : 1 en 4
• verkondiging
• meditatief orgelspel
• zingen ELB 184: 1,3,4
• de kinderen komen terug
• wij gedenken
• zingen (staande) Psalm 91a:1,3 NLB
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
• hoeft niet te vrezen voor de dood
Zoek je bij Hem een onderkomen
• dan wordt zijn vrede jou tot brood
• God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade
opdat je een geluk zult zien

3. Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,
Jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen,
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

• dankgebed en voorbede afgesloten met het Onze Vader
• inzameling van de gaven
• zingen ELB 413 : 1, 3 en 4
• zegen