10-11-2019 18.00 uur Ds. H. Catsburg

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gezang 467 : 1, 2 en 3
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 124 : 1 en 4

Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 178 : 1 en 4

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Lukas 8 : 22 -25
Zingen: Gezang 455 : 1, 2 en 3

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Psalm 66 : 3 en 4

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 138 : 4
Zegen: Amen, amen, amen