21-07-2019 10.00 uur Drs. A. Kornaat

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gezang 323 : 1 en 8
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Gezang 407 : 2
10 geboden
Zingen: Gezang 429 : 2 en 3
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 35 : 1 – 15
Zingen: Psalm 119 : 19 en 20

Verkondiging thema “Een plaats om te gedenken”
Meditatief orgelspel
Zingen: Psalm 77 : 3 en 4

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 68 : 12
Zegen: Amen, amen, amen