13-01-2019 10.00 uur Kand. L. Walhout

Zondag 13 januari 2019
10.00 uur Kand. L. Walhout

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gezang 224 : 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Gezang 224 : 3, 4 en 5
Wet
Zingen: Psalm 130 : 2
Gebed om de opening van het Woord
Lied met de kinderen EB lied 420
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Lukas 4 : 16 - 28
Zingen: Gezang 146 : 1, 4 en 6

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Psalm 84 : 4
Kinderen komen terug van de nevendienst
Dienst der gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: EB lied 342
Zegen: Amen, amen, amen