17-03-2019 10.00 uur Ds. N. de Boo

Zondag 17 maart 2019
10.00 uur Ds. N. de Boo

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 25 : 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Gezang 173 : 1, 2 en 4
Verootmoediging
Zingen: Gezang 178 : 1, 6, 7 en 10
Gebed om de opening van het Woord

Kindergesprek
Kinderlied: EB lied 118 : 1 en 2
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Jesaja 49 : 1 – 7
Zingen: Psalm 97 : 4 en 5
Schriftlezing Lukas 9 : 37 – 45
Zingen: Gezang 172 : 1, 3 en 4
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 78 : 1 en 3
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, samen bidden Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: EB lied 382 : 1
Zegen: Amen, amen, amen