08-12-2019 10.00 uur Dhr. H. ten Klooster

print

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 33: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 33 : 4 en 5
Aanhef
Zingen: Psalm 33 : 8

Woorden bij de symbolische schikking
Aansteken van de kaars
Zingen: Projectlied 8 december 2019
Refrein:
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning,
Micha heeft het ons verteld.

Onrecht kan de God niet verdragen,
wat goed lijkt is soms heel slecht,
Hij legt alles wat wij wagen
op de weegschaal van zijn recht.
Refrein:

Gebed nood wereld
Zingen: Gezang 414 : 1, 2 en 3
Gebed om de opening van het Woord

Kinderlied: EB 302
Kinderen gaan naar de nevendienst
Inleiding op de preek
1e Schriftlezing: Baruch 5 : 1 - 9
Zingen: Gezang 125 : 1, 2 en 3
2e Schriftlezing: Lukas 3 : 1 – 6
Zingen: Gezang 125 : 4 en 5

Overdenking
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 121 : 1, 3 en 4
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 432 : 1, 2 en 3
Zegen: Amen, Amen, Amen.