18-08-2019 18.00 uur Ds. J. Wouters

print

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 40 : 1
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Gezang 254 : 1 en 2
Verootmoediging
Zingen: Psalm 25 : 1 en 3

Even gesprekje met de kinderen in de kerk
Zingen: EB lied 456
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Richteren 6 : 11 - 16
Zingen: Gezang 409 : 1 en 4
Schriftlezing: Hand. 23 : 12 - 26
Zingen: EB lied 262

Verkondiging Tekst Hand. 23 : 16
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 298 : 1 en 2

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 72 : 7
Zegen: Amen, amen, amen