10-11-2019 10.00 uur Ds. W. van der Aa

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 107 : 1 en 4

Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 97 : 1 en 2

Regels voor ons leven
Zingen: Gezang 449 : 1, 2, 3, 4, en 5

Gebed om de opening van het Woord

Kinderlied: EB 456: 1 en 2
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Hebr. 12 : 12 : 17, 28 en 29
Zingen: Gezang 168 : 1, 2, en 3

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 168 : 4, 5 en 6
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 99 : 8
Zegen: Amen, Amen, Amen.