19-05-2019 18.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn

Zondag 19 mei 2019
18.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn

welkom en mededelingen
zingen: Psalm 97: 1,3
stil gebed, votum en groet
zingen: Psalm 61: 1,3,5
zingen geloofsbelijdenis ELB 274a
gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Mat. 6:6-15
zingen: Gezang 48: 1,2,3
verkondiging
zingen: ELB 376
dankgebed en voorbede
inzameling van de gaven
zingen: Gezang 281
zegen Amen, amen, amen