22-09-2019 18.00 uur Ds. A. Slingerland

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gezang 463 : 1 en 4
Stil gebed, votum en groet
Zingen: EB lied 235 : 1 en 3
Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Hebr. 4 : 9 – 16
Zingen: Psalm 62 : 1 en 5

Verkondiging Hier wordt de rust geschonken
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 221 : 3

Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 14 : 1
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: EB lied 246 : 1 en 3
Zegen: Amen, amen, amen