13-01-2019 18.00 uur Ds. H. Catsburg

Zondag 13 januari 2019
18.00 uur Ds. H. Catsburg

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gezang 78 : 1, 2 en 3
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 65 : 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 99 : 1
Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 3 : 1 – 6 en 19 - 22
Zingen: Psalm 33 : 4 en 9

Verkondiging Lukas 3 : 2
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 304 : 1 en 2

Dankgebed en voorbeden,
Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 89 : 8
Zegen: Amen, amen, amen