17-03-2019 18.00 uur Drs. A. Kornaat

Zondag 17 maart 2019
18.00 uur Drs. A. Kornaat

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gezang 289 : 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 121 : 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 27 : 7

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 62 en Lukas 22 : 39 : 46
Zingen: Gezang 429 : 1, 2 en 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Psalm 66 : 5, 6 en 7

Dankgebed en voorbeden,
Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 48 : 5 en 10
Zegen: Amen, amen, amen