21-07-2019 18.00 uur Ds. C. Bijman

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 92 : 1 en 3
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Gezang 318 : 10
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 257
Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: 2 Sam. 14 : 33b – 15 : 14, 30 en 31
Zingen: Psalm 3 : 1 en 2

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Psalm 63 : 3

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 390 : 1, 2 en 3
Zegen: Amen, amen, amen