Vrouwen-ontmoetings-kring

De volgende bijeenkomsten van de vrouwen-ontmoetings-kring zijn op woensdagmiddag 9 januari 2019 en woensdagavond 16 januari 2019.

Ook dit jaar wil Els van Felius een schilder-workshop verzorgen.

In de hal van de kerk ligt van af 30-12 een opgavelijst waarop je kan aangeven welke tijd en datum je wilt. De middag begint om 14.00 uur en de avond om 19.30 uur.

De bijdrage is 7,50 euro.

Voor materiaal wordt gezorgd, maar zelf moet je een leeg jampotje, een oude doek en een schort meenemen. Als je een voorbeeld hebt dat je wil schilderen .. neem het gerust mee.

Natuurlijk niet te ingewikkeld want het moet wel af op één middag / avond.

Iedereen is welkom!

Rian en Willy