16-12, 10.00 uur Pastor P. Riemens

Zondag 16 december 2018
10.00 uur Pastor P. Riemens

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gezang 127 : 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Aansteken van de adventskaars
Zingen: Adventslied 16 december

Zingen: Psalm 89 : 1 en 11
Lezing van de wet en de samenvatting
Zingen: Psalm 130 : 2 en 3
Gebed om de verlichting van de Heilige Geest
Lied met de kinderen EB lied 321 : 1, 2 en 3
Schriftlezing: Lukas 1 : 57 - 80
Zingen: Gezang 67

Verkondiging
Zingen: Gezang 169 : 4 en 5
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 118 : 1 en 2
Zegen: Amen, amen, amen