16-12, 18.00 uur Ds. B. van Ginhoven

Zondag 16 december 2018
18.00 uur Ds. B. van Ginhoven

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 2 : 1 en 4
Stil gebed, votum en groet
Zingen: EB lied 99 : 1 en 3
Zingen: Geloofsbelijdenis EB 274a
Zingen: EB lied 119 : 1 en 2
Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Micha 5 : 1 – 4a
Zingen: Gezang 117 : 1 en 7
2e Schriftlezing: Lukas 17 : 20 -37
Zingen: EB 406 : 1 en 3

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 117: 3 en 5

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en samen Het Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 118 : 1 en 2
Zegen: Amen, amen, amen