Vrouwen-ontmoetings-kring.

Woensdag 24 oktober a.s. willen we weer starten met de vrouwen-ontmoetings-kring.

We nodigen alle vrouwen uit om  tijdens een gezamenlijk ontbijt mee te denken over het jaarthema …. Een goed gesprek …!

2 september hebben we als gemeente hier al iets over gehoord en het is ook fijn om in kleinere kring van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Hartelijk welkom en breng je zus, vriendin of buurvrouw mee!!

Nog niet eerder geweest?? Kom gerust ook eens kijken om te zien of je het leuk vindt.

In de hal van de kerk ligt een opgavelijst. Opgeven kan tot uiterlijk 21 oktober.

Tijd: 09.00 uur

Plaats: Voorkerk

Kosten: Vrijwillige bijdrage

Rian  en Willy