U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

De Saelekring

Ook dit winterseizoen is er weer een Saelekring. We hebben ds. van der Ploeg bereid gevonden deze kring weer te leiden. We begrepen dat er in de vorige jaren goede ontmoetingen zijn geweest dus zal het voor de Saelebewoners van groot belang zijn dat ook deze kring weer van start zal gaan.

De bijeenkomsten zijn in de grote zaal van de Saele, van 14.30 tot 16.30 uur.

Weet u van harte welkom, ook al is het voor de eerste keer. De data van de bijeenkomsten zijn te lezen in de jaarkalender en in de kerkbrief en de kerkbode.