U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Geloofsopvoeding

Gespreksavonden voor ouders en grootouders.


De manier waarop je bezig bent met geloofsopvoeding heeft veel te maken met de manier waarop jij gelooft. Het begint met jezelf: hoe ben je opgevoed, wat kreeg je mee van het geloof van je eigen ouders, hoe heb je je later ontwikkeld? Het gaat dus om je eigen leven en hoe heb je leren omgaan met geloof. Als ouder en grootouder ben je van grote invloed op de manier waarop je eigen kind zich vormt, daarbij heb je ook te maken met andere invloeden van buitenaf. Ook kinderen ontwikkelen zich, krijgen een eigen interesses, ze gaan puberen…

Hoe is hun belevingswereld als jongeren? Hoe kun je als ouder of grootouder het geloof met je tiener delen? Wat is de rol van de kerk hierin? Wij ~als ouderlingen ~ willen met jullie als ouders met opgroeiende kinderen verschillende mooie en minder mooie kanten van geloofsopvoeding delen. We denken aan een twee of drietalavonden. Het zou mooi zijn dat jullie als ouders alle avonden aanwezig zou kunnen zijn.

Datum en tijd wordt nog doorgegeven.