U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Geloofsbelijdenis

Belijdenis doen
Belijdenis catechese volgen is samen op weg gaan rond allerlei levensvragen en gesprekken. Het einddoel is, voor wie er aan toe is, belijdenis doen.
Als ook jij ‘ja’ wil zeggen tegen Hem die je vraagt zijn liefde voor jou positief te beantwoorden is dat natuurlijk ook in deze “vacante” periode mogelijk.
Als je informatie wil neem dan contact met de scriba, tel. 642577 of met je wijkouderling.

Je bent van harte uitgenodigd.