U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Jeugdwerk

Kindernevendienst
Iedere zondagmorgen (behalve in de zomerperiode) is er kindernevendienst. Het team bestaat uit Gerlinde Bolier, Annemarie Bolle, Miranda Kasteleijn, Ineke Steenpoorte, Wim de Valk, Elna Verhoek en Lenny Wesdorp. Door deze enthousiaste ‘leidings’ wordt bij toerbeurt een kindernevendienst voorbereid. Per keer zijn er 1 of 2 personen daarvoor verantwoordelijk. We verlaten de ‘gewone’ dienst nadat we het lied voor het lezen van de schriftlezingen hebben gezongen en komen voor dankgebed en collecte weer naar binnen.
Het aantal kinderen is niet zo heel erg groot. We doen het daarom in één groep. Natuurlijk praten we met de kinderen over koetjes en kalfjes. Het is belangrijk dat ze even kwijt kunnen wat hen die week heeft bezig gehouden of waar ze vol van zijn. Daarna lezen we een Bijbelverhaal. We praten over het hoe en wat van het verhaal. Naar aanleiding daarvan maken we een knutsel of doen een spel.

‘De Kerst’ is voor ons een bijzondere en drukke periode. Ook in 2015 hopen we met elkaar een mooie en sfeervolle kerstviering te mogen organiseren.
De kindernevendienst van Oosterland; natuurlijk zijn (veel) meer kinderen altijd welkom. Maar ook met ons huidige groepje gaan we in het nieuwe seizoen met plezier weer aan de slag.
Contactpersoon: tel. 642610 Wim de Valk


Actiekids

Elk jaar doet onze gemeente in oktober/november mee met Actiekids (voorheen Operatie Schoenendoos). Het is een operatie geworden voor grote en kleine mensen uit onze gemeente. De folders met informatie worden via de Kerkbode bezorgd.

Financiële giften kunnen in de versierde schoenendoos worden gestopt die tijdens de ‘dozenperiode’ in de hal van de kerk staat. Want per doos is een bedrag ad. € 5,-- nodig voor de verwerking en de verzending.

Het doel is om kinderen in de arme landen een schoenendoos te geven met spullen die zij hard nodig hebben of waarmee zij kunnen spelen.
Zo kan de doos gevuld worden met tandpasta, zeep en andere dingen voor de dagelijkse verzorging. Maar ook speelgoed, geen oorlogsspeelgoed, wordt zeer gewaardeerd.
U/jij kunt ook meehelpen een groot aantal schoenendozen te vullen voor kinderen die het écht een keertje nodig hebben.
Info: tel 644094. Miranda Kasteleijn