U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Liturgie

Zondagmorgendienst

Zondag 12 augustus 2018

10.00 uur Dhr. J. Verbruggen Tholen


Welkom en mededelingen

Intochtslied: EB lied 168 : 1, 2, 3 en 4

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 122 : 1 en 2

Regels voor ons leven Efeze 5 : 1 – 21

Zingen: Psalm 86 : 2 en 4

Gebed

Schriftlezing: Matth. 24 : 1 - 14

Zingen: Gezang 285 : 1 en 2

Verkondiging Zijn we er klaar voor?

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 293 : 1, 2, 3 en 4

Dankgebed en voorbeden, afsluiting Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: EB lied 270 : 1 en 2

Zegen: Amen, amen, amen

Zondagavonddienst

Zondag 12 augustus 2018

18.00 uur Kand. A. Slabbekoorn Goes


Welkom en mededelingen

Intochtslied: EB lied 8 : 1

Stil gebed, votum en groet

Zingen: EB lied 297 : 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 434 : 1 en 5

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen: Psalm 84 : 1 en 2

Schriftlezing : Psalm 84

Zingen: Psalm 84 : 3 en 4

Verkondiging

Zingen: Psalm 84 : 5 en 6

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: EB lied 413 : 1, 3 en 4

Zegen: Amen, amen, amen

Extra diensten

Live kerkdienst

Onze erediensten zijn online te volgen. Tijdens de eredienst kunt hier de dienst live volgen.

Voor alle afgelopen diensten klikt u hier

Ziet u geen liturgie ververs dan de pagina, dit kunt u doen met de F5 toets of met de refresh buttom van uw browser

Creche

Voor de kleinsten uit onze gemeente is er iedere zondagmorgen oppas in de consistorie.
De kinderen kunnen daar voor de dienst worden gebracht en na afloop weer worden opgehaald.
Wilt u dat uw kind het eind van de dienst meemaakt, geef het even door aan de leiding en ze worden gelijk met de kinderen van de nevendienst bij u gebracht. Ze wennen dan vast wat aan de kerkdienst en het belangrijkste, ze krijgen zo ook Gods zegen mee.

 

Inlichtingen bij: Rian Bal. tel. nr. 642023.