U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Liturgie

Zondagmorgendienst

Zondag 18 februari 2018

10.00 uur Ds. M.J. Middelkoop Middelharnis


Welkom en mededelingen.

Intochtslied: EB lied 116 : 1, 2 en 3

Votum en groet

Loflied Psalm 45 : 1 en 4

Wet des Heeren

Zingen: Gezang 449 : 1 en 4

Gebed om de opening van het Woord

Zingen: EB lied 456

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing Markus 14 : 1 -11

Zingen: Gezang 178 : 1,3 en 10

Verkondiging

Zingen: Psalm 132 : 7 en 8

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 145 : 2 en 3

Zegen: Amen, amen, amen

Zondagavonddienst

Zondag 18 februari 2018

18.00 uur Ds. A. Slingerland Klundert


Welkom en mededelingen.

Intochtslied: EB lied 209

Stil gebed, votum en groet

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Zingen: Psalm 40 : 3

Schriftlezing: Johannes 3 : 1 -8 en Flilip. 2 : 11 - 12

Zingen: Psalm 103 : 5

Verkondiging: zie bijlage Dordtse Leerregels “De verandering”

Meditatief orgelspel

Zingen: EB lied 203

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 487 : 1

Dienst der gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 437

Zegen: Amen, amen, amen

Extra diensten

Live kerkdienst

Onze erediensten zijn online te volgen. Tijdens de eredienst kunt hier de dienst live volgen.

Voor alle afgelopen diensten klikt u hier

Ziet u geen liturgie ververs dan de pagina, dit kunt u doen met de F5 toets of met de refresh buttom van uw browser

Creche

Voor de kleinsten uit onze gemeente is er iedere zondagmorgen oppas in de consistorie.
De kinderen kunnen daar voor de dienst worden gebracht en na afloop weer worden opgehaald.
Wilt u dat uw kind het eind van de dienst meemaakt, geef het even door aan de leiding en ze worden gelijk met de kinderen van de nevendienst bij u gebracht. Ze wennen dan vast wat aan de kerkdienst en het belangrijkste, ze krijgen zo ook Gods zegen mee.

 

Inlichtingen bij: Rian Bal. tel. nr. 642023.