U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Liturgie

Iedere zondag vinden er erediensten plaats in onze kerk. Hier vindt u de liturgie van de eerst volgende kerkdiensten.

Zondagmorgen 10:00

Zondag 10 december 2017

Ds. W.P. v.d. Aa - Waalwijk


Welkom en mededelingen.

Intochtslied: Gezang 295 : 1 en 5

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 89 : 1 en 7

Gebod

Zingen: Gezang 117 : 6 en 7

Gebed om de opening van het Woord

Aansteken van de Adventskaars

Gedicht

Projectlied: Refrein

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: 1 Thess 4 : 13 – 18

Zingen: Psalm 30 : 1 en 4

Verkondiging:

Meditatief orgelspel

Zingen: Psalm 73 : 9

Kinderen komen terug van de nevendienst

Project KND Gedreven door Gods liefde

Zingen: Projectlied 10 december + refrein

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gezang 300 : 1 en 6

Zegen: Amen, amen, amen

Zondagmiddag 18:00

Zondag 10 december 2017

Kand. H.Z. Klink - Ouddorp


Welkom en mededelingen.

Intochtslied: Psalm 85 : 1

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Gezang 214 : 1, 2 en 5

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 9 : 1 - 6

Zingen: Psalm 85 : 3 en 4

Schriftlezing: Romeinen 13 : 11 – 14

Zingen: Gezang 130 : 1 en 2

Schriftlezing: Lukas 21 : 25 – 33

Zingen: Gezang 130 : 3 en 4

Verkondiging:

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 125 : 1 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 149 : 1

Dienst der gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 118 : 1 en 2

Zegen: Amen, amen, amen

Woensdag 1 november  Dankdag

19.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn


Dankdag

Inleidend orgelspel

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 85: 3,4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Gezang 434: 1,2

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 247

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Johannes 21:1-19

Zingen Gezang 448

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen Psalm 68: 7,9

Dankgebed en voorbede, afgesloten met Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen Gezang 434: 4,5

ZegenLive kerkdienst

Onze erediensten zijn online te volgen. Tijdens de eredienst kunt hier de dienst live volgen.

Voor alle afgelopen diensten klikt u hier

Ziet u geen liturgie ververs dan de pagina, dit kunt u doen met de F5 toets of met de refresh buttom van uw browser

Creche

Voor de kleinsten uit onze gemeente is er iedere zondagmorgen oppas in de consistorie.
De kinderen kunnen daar voor de dienst worden gebracht en na afloop weer worden opgehaald.
Wilt u dat uw kind het eind van de dienst meemaakt, geef het even door aan de leiding en ze worden gelijk met de kinderen van de nevendienst bij u gebracht. Ze wennen dan vast wat aan de kerkdienst en het belangrijkste, ze krijgen zo ook Gods zegen mee.

 

Inlichtingen bij: Rian Bal. tel. nr. 642023.