U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

College van Ouderlingen

Ouderlingen
In het christendom wordt voor het eerst in Handelingen 14:23 melding gemaakt van de aanstelling van oudsten door Paulus en Barnabas in elke gemeente die ze bezochten, om de leiding van de gemeente op zich te nemen nadat Paulus en Barnabas weer vertrokken waren. Ook in Jeruzalem waren er al oudsten in de christelijke gemeenten werkzaam naast de apostelen.

Het ambt van ouderling wordt beschouwd als voortzetting van het ambt van oudste dat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente. De bestuurlijke taak berust bij de kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers d.w.z. mensen die de kerkelijke ambten uitoefenen. Ouderlingen moeten volgens de kerkorde periodiek worden gekozen.

Het ambt van ouderling wordt in onze gemeente bekleed door:

  • Leenderd v.d. Werf
  • Krijn Bolle

Pastoraat en bezoekwerk

Wanneer je als mensen elkaar ontmoet, is er veelal een vorm van horen, zien en delen met elkaar. Dat delen kan bestaan uit belangstellend naar de ander informeren of het delen van een gebeuren dat je hebt ervaren.
Ook als geloofsgemeenschap willen we met elkaar delen. Dit gebeurt niet alleen in de samenkomsten van de gemeente tijdens de zondagse erediensten, maar ook in de week.
Zo zijn we samen op weg naar … als mensen die in geloof, hoop en liefde met elkaar horen en zien.

Maar er is MEER – dat is meeleven in tijden van vreugde maar ook in verdrietige perioden.

Niet alleen als er zorgen zijn van bv. ziekte en/of een ziekenhuisopname maar ook als er vreugdevolle dingen zijn horen we dit graag van u.

Nu onze gemeente vakant is willen wij u dringend vragen, kontakt op te nemen met de scriba of uw wijkouderling.

Naast de ouderlingen is er ook een pastoraal team dat ook bezoekwerk doet. De gemeenteleden die deel uitmaken van het pastorale team zijn:


Wijk 1: mevr. Hannie Kloet - Fase
Wijk 2: mevr. Willy van den Boogaart - Nijsse
Wijk 3: dhr. Leendert van der Werf
Wijk 4 : mevr. Willy van de Sande - Kooman